Drijfverenanalyse
Home Coaching Drijfverenanalyse

Drijfverenanalyse

Wat zijn drijfveren?

Er wordt steeds vaker over gesproken, maar wat zijn drijfveren nu eigenlijk? Waar het bij DISC gaat om wat iemand laat zien, gaat het bij drijfveren om waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij die doet. Drijfveren worden ook wel gezien als de motor achter gedrag. Ze bevinden zich in het onderbewuste. Daarom zijn ze vaak ook minder zichtbaar.

De Duitse gedragswetenschapper Eduard Spranger is de grondlegger van de drijfveren zoals ze in de analyses van HRM Profielen gebruikt worden. Volgens Spranger worden drijfveren in onze kindertijd gevormd en is het een optelsom van onze afkomst, opvoeding, ervaring en kennis. Deze bepalen gezamenlijk onze waarden en normen van waaruit wij handelen en beslissingen maken. We onderscheiden zes drijfveren met ieder een eigen betekenis.

De betekenis van de drijfveren

  • Theoretisch: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om zoveel mogelijk kennis op te doen. Iemand met deze drijfveer wil graag leren, dingen ontdekken en kunnen verklaren.
  • Autonomie: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan controle en invloed. Zij willen graag hun eigen lot bepalen en soms ook dat van anderen. Vrijheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor hen.
  • Esthetisch: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan balans en harmonie. Zij willen zich graag ontplooien en ervaren gebeurtenissen als intens. Zij leven vooral in het hier en nu en genieten van de mooie dingen in het leven. 
  • Ideëel: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan eenheid en het naleven van tradities, principes of (zelfbedachte) systemen. Zij hechten waarde aan bepaalde richtlijnen en zullen deze als leidraad in hun leven gebruiken. 
  • Zakelijk: de drijfveer kenmerkt zich door de behoefte aan efficiëntie en gebruiksgemak. Zij werken volgens het return-on-investment principe. Voor wat hoort wat. Zij verspillen liever geen tijd of geld en vinden financiële zekerheid belangrijk. 
  • Sociaal: deze drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te willen helpen en ondersteunen. Zij zijn meelevend naar mensen en willen de wereld graag helpen te verbeteren.

Wat zijn overheersende, situationele en neutrale drijfveren?

De drijfverenanalyse brengt de meest belangrijke innerlijke motivatie van mensen in kaart. Het zegt iets over wat iemand wil bereiken, wat iemand aanzet tot het nemen van actie. De drijfverenanalyse meet de unieke kwaliteiten die iemand aan de organisatie te bieden heeft. Wanneer deze niet overeenkomen met wat de organisatie biedt, kan dat leiden tot stress en demotivatie. Drijfveren en motivatie zijn dat ook nauw met elkaar verbonden. De analyse laat van hoog naar laag zien welke drijfveren het belangrijkst voor iemand zijn. De zes drijfveren worden verdeeld in:

  • De overheersende drijfveren: dit zijn de twee hoogste drijfveren. Deze bepalen voor het grootste deel wat iemand motiveert en waar de interesse het meest naar uit gaat. Zij vormen de sterkste innerlijke aandrijvers voor het gedrag.
  • De situationele drijfveren: dit zijn de twee middelste drijfveren. Afhankelijk van de situatie of de prioriteiten hebben deze invloed op iemands beslissingsproces en in hoeverre degene overgaat tot actie. Deze drijfveren hebben in mindere mate invloed op de motivatie.
  • De neutrale drijfveren: dit zijn de twee laatste drijfveren en hebben het minst invloed op iemands motivatie. Vaak kost het juist energie als er een beroep gedaan wordt op deze drijfveren of om met mensen om te gaan die hier juist hoog op scoren.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie over drijfverenanalyse op hrmprofielen.nl/drijfverenanalyse