DISC gedragsanalyse
Home Coaching DISC gedragsanalyse

DISC gedragsanalyse

Wat is DISC?

Ieder mens is anders en vertoont ander gedrag. DISC geeft op een eenvoudige wijze inzicht in de verschillende gedragsstijlen van iemand. Het is tot stand gekomen door de gedragsobservaties van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston. Hij kwam tot het inzicht dat mensen zich langs twee waarneembare assen bewegen:

De X-as: Introvert versus Extravert

 • De introverte mens haalt energie uit afzondering. Hij of zij geeft de voorkeur aan één op één contact en heeft vaak een lager tempo in denken en handelen.
 • De extravert mens haalt energie uit het contact met anderen. Hij of zij handelt eerst en denkt daarna. Vaak ligt het tempo in handen en denken hoog.

De Y-as: Taakgericht versus Mensgericht

 • De taakgerichte mens beslist met zijn hoofd. Besluitvorming vindt plaats na logisch redeneren. Vaak zijn ze meer gericht op de taak dan op de relatie.
 • De mensgerichte mens beslist met zijn hart. Besluitvorming vindt plaats door af te gaan op gevoel en emoties. Vaak zijn ze meer gericht op de relatie dan op de taak.

Het DISC model

Door de twee assen te combineren, ontstaan de vier kwadranten van gedrag. De verschillende kwadranten worden met de letters DISC aangeduid; het DISC model.

Waar staan de letters voor en wat wordt er gemeten?

 • D staat voor Dominantie.
  Het zegt iets over hoe iemand omgaat met uitdagingen en problemen;
 • I staat voor Invloed.
  Het meet de wijze waarop iemand anderen beïnvloedt en overtuigt;
 • S staat voor Stabiliteit.
  Het zegt iets over de manier waarop iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen;
 • C staat voor Conformisme.
  Het meet de wijze waarop iemand omgaat met de regels of procedures.

Elke letter heeft dus een eigen kleur. Vandaar dat het DISC model ook wel de DISC kleurentest wordt genoemd. Al is het woord ’test’ naar onze mening geen goede beschrijving. Met behulp van DISC breng je gedrag in kaart waarbij het niet gaat om goed of fout.

Elk gedrag is op bepaalde momenten nuttig en kan op andere momenten minder effectief zijn.

Gedragsanalyse en gedragsstijlen

Ontwikkeling begint bij bewustwording en zelfinzicht. Aan de hand van het DISC model breng je de unieke DISC gedragsstijlen van iemand in kaart. De uitkomst laat zien waar iemands voorkeuren liggen en welk gedrag verder van iemand afstaat.

Dit vertaalt zich vervolgens naar een DISC gedragsanalyse. Vanuit dat inzicht kunnen kwaliteiten beter benut en aandachtspunten verbeterd worden. Zo lees je in de analyse onder andere over: persoonlijke score op elke DISC stijl, bewust en onbewust gedrag, persoonlijke ontwikkelpunten, manier van aansturen en de ideale werkomgeving.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie over DISC gedragsanalyse op hrmprofielen.nl/gedragsanalyse